สมัครสมาชิก

Register_site

5 ช่องทางสมัครสมาชิกกับ SBOBET

1.สมัครผ่านหน้าเว็บไซต์ กรอกมีแบบฟอร์มให้ครบถ้วนแล้วทำการยืนยันจากนั้นภายใน 24 ชั่วโมงเราจะส่งรหัสไปใน SMS

2.สมัครผ่าน Call Center โทร. xxx-xxx-xxxx , xxx-xxx-xxxx , xxx-xxx-xxxx มีทีมงานรับสายตลอด 24 ชั่วโมง

3.สมัครผ่าน Line เป็นอีกหนึ่งช่องทางเมื่อทำการสมัครสมาชิกแล้วสามารถสอบถามข้อมูลได้อย่างละเอียด

4.สมัครผ่าน Live Chat ที่อยู่ด้านมุมขวาล่างเป็นช่องทางที่ให้สมาชิกคุยสดกับทางทีมงาน

5.สมัครผ่าน E-Mail สำหรับช่องทางนี้ควรกรอกข้อมูลของท่านให้ชัดเจนแล้วส่งมาทาง xxxx@sport.com